Medyczna Szkoła Policealna imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku

e-Rekrutacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchaczyAdministratorem podanych danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail. a.lech@medyk-otwock.edu.pl

Niniejszym oświadczam, ze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medyczną Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku, w związku z realizacją procesu rekrutacji oraz celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Medyczną Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku do celów marketingowych i promocyjnych szkoły oraz działań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych w czasie trwania procesu kształcenia jak i po jego zakończeniu.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.